Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-18 13:59:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.13.2013 „Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.13-5.2013                                                                                Pińczów dn. 18.10.2013 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.13.2013

„Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014””

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Dostawa soli

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Firma Handlowo Transportowa „WANIK” Anna Dudek ul. Parkowa 15, 39-200 Dębica, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 62 205,00 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „GER-POL” Spółka Jawna A.Będkowski, J.Będkowska 44-100 Gliwice; ul. Toszecka 101

89,51

2

Aure Pio Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 11; 00-828 Warszawa

 

89,12

3

Firma Handlowo Transportowa „WANIK” Anna Dudek ul. Parkowa 15,

39-200 Dębica

100,00

               

Cz. 2 zamówienia: Dostawa piasku

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe mgr inż. Marcin Podolski; ul. 3 Maja 68A; 28-100 Pińczów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 30 750,00 zł brutto.

2.       W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe mgr inż. Marcin Podolski;

ul. 3 Maja 68A; 28-100 Pińczów

100,00

2

Usługi Transportowe Piaskownia „TUR DOLNY” Artur Kociełek

28-330 Wodzisław; Zarzecze 5

80,08

3

PPHU „CHRZANOWSKI” Paweł Chrzanowski, Bełk 88; 28-313 Imielno

83,33

4

Piaskownia Bełk-Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90; 28-313 Imielno

81,46

5

Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk; ul. 3 Maja 165b

28-400 Pińczów

84,07

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2265
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-10-07 20:25:43
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-10-07 20:27:13
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-10-07 20:27:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu