Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-01 10:51:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2013 Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur – Pawłowice, dł. 800 mb, km 1+763 – 2+563

Wynik postepowania:

PZD.3321.12-1.2013                                                                                                Pińczów, dn. 01.08.2013 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.12.2013

Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur – Pawłowice, dł. 800 mb, km 1+763 – 2+563

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 10 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów
Cena wybranej oferty: 176 986,18 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

97,87

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

91,48

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

86,59

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

88,16

5

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9; 01-518 Warszawa

86,79

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107; 28-530 Skalbmierz

78,39

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów

94,13

8

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

93,30

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

85,32

10

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2195
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-07-12 00:02:41
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-07-12 00:04:42
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-07-22 10:54:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu