Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/16/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu skarpy nasypu i pobocza drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice - Pińczów na odcinku gr. powiatu – Skowronno D. w km 12+195 – 12+418; dł. remontowanych odcinków 80 mb ”

Numer ID: 68, data publikacji przetargu: 2011-09-02 14:11:28Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2011-09-22 10:53:58)

Wynik postepowania:

PZD- 3321/16-1/11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie unieważnia powyższe postępowanie. Na powyższe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pińczów 2011-09-22
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2113
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-09-02 14:11:28
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-09-02 14:13:50
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-09-02 14:13:50

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip