Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.13.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”

Numer ID: 196, data publikacji przetargu: 2020-12-23 14:20:33Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2021-01-15 14:47:00)

Wynik postepowania:

PZD.3321.13.2020                                                                                Pińczów, dn. 15.01.2021

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.13.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142

Uwzględniając postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia niniejszym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nr PZD.3321.13.2020, że przedmiotowe postępowanie w dniu 15.01.2021 r. zostało unieważnione.

UZASADNIENIE 

Faktyczne:

W/w postępowaniu tj. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 złożona została jedna oferta która przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Pzp

 

Z poważaniem
p.o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pińczowie
mgr Sławomir Kobus 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 667
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-12-23 14:20:33
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-12-23 14:27:47

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip