Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.12.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”

Numer ID: 195, data publikacji przetargu: 2020-12-14 14:03:17Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-12-22 10:13:53)

Wynik postepowania:

PZD.3321.12.2020                                                                              Pińczów, dn. 22.12.2020

                                                           

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zadanie nr PZD.3321.12.2020

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”

 

 

 

Uwzględniając postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie unieważnia powyższe postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Faktyczne: Na powyższe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 - ustawy Pzp

 

 

            Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 854
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-12-14 14:03:17
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-12-14 14:17:36

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip