Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Sobowice – Skowronno Dolne – Pińczów odc. w m. Skowronno Dolne - Kopernia" Uwaga!!! Nowy kosztorys ofertowy w związku z dodaniem inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej

Numer ID: 189, data publikacji przetargu: 2020-04-27 13:28:50Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-05-22 11:36:03)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6.2020                                                                                Pińczów dn. 22.05.2020 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 12.05.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.6.2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Sobowice – Skowronno Dolne – Pińczów odc. w m. Skowronno Dolne - Kopernia

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Piaskownia
Sylwester Kowalczyk
ul. 3 Maja 165B
28-400 Pińczów

366 463,91 zł

50,09

40,00

90,09

2

Zakład Budowlano Drogowy
mgr inż. Marcin Słoma
Miąsowa 37, 28-305 Sobków

305 947,68 zł

60,00

40,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
PROF-BUD s.c.
ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

461 829,33 zł

39,75

40,00

79,75

4

Firma Remontowo-Budowlana
„GRANIT” Wiesław Garnek
Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

409 823,98 zł

44,79

40,00

84,79

5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki

Jawór 44A, 28-305 Sobków

562 469,48 zł

32,64

40,00

72,64

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożył Zakład Budowlano Drogowy
mgr inż. Marcin Słoma Miąsowa 37, 28-305 Sobków
.

Wymieniony Zakład Budowlano Drogowy mgr inż. Marcin Słoma Miąsowa 37, 28-305 Sobków zaoferowało cenę: 305 947,68 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1245
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-04-27 13:28:50
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-04-27 13:31:38

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip