Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów odc. Zagajówek – Michałów"

Numer ID: 188, data publikacji przetargu: 2020-04-27 13:23:17Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-05-22 11:31:16)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.5.2020                                                                                Pińczów dn. 22.05.2020 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 12.05.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.5.2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów odc. Zagajówek – Michałów

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a zaoferowało cenę: 441 373,84 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy


NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

666 613,88 

39,73

40,00

79,73

2

PRD Starachowice Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,

27-200 Starachowice

555 884,07 zł

47,64

40,00

87,64

3

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

485 799,08 zł

54,51

40,00

94,51

4

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

543 971,26 

48,68

40,00

88,68

5

P.P.H.U BITUM Mariusz Kania
ul. Piotrkowska 39, Modliszewice
26-200 Końskie

602 490,41 

43,95

40,00

83,95

6

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF – BUD s.c.

ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

593 973,89 zł

44,59

40,00

84,59

7

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

492 452,49 zł

53,78

40,00

93,78

8

Przedsiębiorstwo Drogowe

„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

499 083,32 zł

53,06

40,00

93,06

9

F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla
Łomno 1G,  27-225 Pawłów

557 406,62 zł

47,51

40,00

87,51

10

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

 441 373,84 zł

60,00

40,00

100,00

11

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

512 975,50 zł

51,63

40,00

91,63

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1183
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-04-27 13:23:17
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-04-27 13:26:35

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip