Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0077T Probołowice – Miernów – Stawiszyce odc. w m. Miernów"

Numer ID: 187, data publikacji przetargu: 2020-04-27 13:19:04Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-05-22 11:18:50)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.4.2020                                                                                Pińczów dn. 22.05.2020 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 12.05.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.4.2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0077T Probołowice – Miernów – Stawiszyce odc. w m. Miernów
Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce zaoferowało cenę: 311 162,58 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
Szarbia Zwierzyniecka 107,
28-530 Skalbmierz

467 711,68 zł

39,92

40,00

79,92

2

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

463 335,59 

40,29

40,00

80,29

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

397 945,66 

46,92

40,00

86,92

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

330 854,08 zł

56,43

40,00

96,43

5

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

341 941,16 zł

54,60

40,00

94,60

6

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF – BUD s.c.
ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

432 731,59 zł

43,14

40,00

83,14

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

383 790,26 zł

48,65

40,00

88,65

8

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

358 034,18 zł

52,15

40,00

92,15

9

Przedsiębiorstwo Drogowe

„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

391 037,49 zł

47,74

40,00

87,74

10

F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla
Łomno 1G,  27-225 Pawłów

344 818,61 zł

54,14

40,00

94,14

11

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

 311 162,58 zł

60,00

40,00

100,00

12

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

336 292,82 zł

55,52

40,00

95,52

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1124
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-04-27 13:19:04
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-04-27 13:21:41

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip