Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.16.2019 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Tur Piaski, Tur Dolny i Pawłowice"

Numer ID: 181, data publikacji przetargu: 2019-09-05 12:24:36Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2019-10-04 08:34:09)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.16.2019                                                                                          Pińczów dn. 03.10.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 20.09.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.16.2019 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Tur Piaski, Tur Dolny i Pawłowice

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

2 272 452,68 zł

51,00

40,00

91,00

2

Zakład Robót Drogowych
 DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

2 269 351,08 zł

51,07

40,00

91,07

3

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

2 236 535,00 zł

51,82

40,00

91,82

4

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Prof.-Bud s.c.
ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce 

2 359 743,17 zł

49,11

40,00

89,11

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

2 714 494,48 zł

42,69

40,00

82,69

6

Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o.
DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

1 931 523,07 zł

60,00

40,00

100,00

7

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

2 687 817,96 zł

43,12

40,00

83,12

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

2 308 895,93 zł

50,19

40,00

90,19

9

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

1 990 097,91 zł

58,23

40,00

98,23

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 1 931 523,07 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1270
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-09-05 12:24:36
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-09-05 12:32:34

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip