Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/2/09 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0178T Michałów - Sędowice -Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) gm. Michałów pow. Pińczów odc. Michałów - Sędowice od km 1+050 do km 9+967 łącznej długości przebudowywanych odcinków 4610 mb.

Numer ID: 18, data publikacji przetargu: 2009-02-15 20:08:24Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2009-03-12 13:24:20)

Wynik postepowania:

PZD- 3410/2-1/09                                                               Pińczów dn. 12.03.2009 r.

                                                          

                       

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3410/2/09

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0178T Michałów - Sędowice -Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) gm. Michałów pow. Pińczów
odc. Michałów - Sędowice od km 1+050 do km 9+967 łącznej długości przebudowywanych odcinków 4610 mb.”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów

ul. Racławicka 41b

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z pięciu ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

„DROGOMEX” Sp. z o.o.

05 – 800 Pruszków; ul. Stefana Bryły 4

 

92,76

92,76

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

 

100,00

100,00

3

„CEWAP” Sp. z o.o.

Celiny, 26-020 Chmielnik

 

96,94

96,94

4

STRABAG  Sp. z o.o.

03 – 742 Warszawa, ul. Brechta 7

 

92,34

92,34

5

POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.

32 – 100 Proszowice; Jakubowice 77

 

99,69

99,69

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 30.03.2009 r.
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3295
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-02-15 20:08:24
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-02-15 21:34:22
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-02-17 07:38:56

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip