Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.13.2019 „Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb” Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 09.05.2019 r. Nowy załącznik kosztorys ofertowy

Numer ID: 178, data publikacji przetargu: 2019-04-19 11:29:45Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2019-05-21 08:50:17)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.13.2019                                                                                          Pińczów dn. 21.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 09.05.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.13.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Bronów

1 847 248,44 

38,50

40,00

78,50

2

DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

1 476 838,65 zł

48,16

40,00

88,16

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

1 543 745,48 zł

46,07

40,00

86,07

4

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2 202 653,75zł

32,29

40,00

72,29

5

Zakład Robót Drogowych
 DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

1 516 974,25 zł

46,89

40,00

86,89

6

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Partner: ALTOR Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 1 766 549,12 zł

40,26

40,00

80,26

7

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 2 031 090,44 zł

35,02

40,00

75,02

8

Przedsiębiorstwo Drogowe 
WOJTRANS Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

1 645 064,34 zł

43,24

40,00

83,24

9

Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 1 323 510,48 zł

53,74

40,00

93,74

10

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
 ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

1 185 447,22 zł

60,0

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 1 185 447,22 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1670
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-19 11:29:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-19 11:35:24

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip