Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2019 „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość – Skotniki, dł. 1200 mb; km 13+640 – 14+840”

Numer ID: 168, data publikacji przetargu: 2019-03-19 14:54:05Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2019-04-15 14:27:26)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.3.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.3.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość – Skotniki, dł. 1200 mb; km 13+640 – 14+840

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

 287 625,11 zł

56,07

40,00

96,07

2

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

 413 890,83 zł

38,97

40,00

78,97

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

385 058,88 zł

41,88

40,00

81,88

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

281 048,11 zł

57,38

40,00

97,38

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

313 030,08 zł

51,52

40,00

91,52

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

268 791,41zł

60,00

40,00

100,00

7

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

300 980,02 zł

53,58

40,00

93,58

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

276 809,04 zł

58,26

40,00

98,26

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

322 240,32 zł

50,05

40,00

90,05

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 268 791,41 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1088
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 14:54:05
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 14:59:05

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip