Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2016 "Zakup używanego samochodu ciężarowego – samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego"

Numer ID: 140, data publikacji przetargu: 2016-10-24 15:03:56Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2016-11-18 12:23:41)

Wynik postepowania:

PZD.3321.9-1.2016                                                                          Pińczów, dn. 18.11.2016

                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.9.2016

„Zakup używanego samochodu ciężarowego – samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

 

UZASADNIENIE

 

Faktyczne: w postępowaniu złożona została jedna oferta uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 - ustawy Pzp
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1104
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-10-24 15:03:56
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-10-24 15:12:39

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip