Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2016 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Numer ID: 135, data publikacji przetargu: 2016-06-21 13:35:11Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2016-07-15 12:49:36)

Wynik postepowania:

PZD- 3321.4-3.2016                                                                                                                        Pińczów dn. 15.07.2016 r.

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.4.2016

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 /odśnieżanie i piaskowanie/”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunku piaskarek, wywozu śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg.

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

F.H.UGRASSWojciech Lenartowicz, Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena – 97 %, czas reakcji – 3 %) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 160 758,00brutto.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3 %):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk
ul. 3 Maja 165b, 28-400 Pińczów

93,70

3,00

96,70

2.

F.H.U. „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów

97,00

3,00

100,00

3.

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

70,62

3,00

73,62

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 97%, czas reakcji – 3 %) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 12 100,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Ważną ofertę złożył następujący Wykonawca, która oferta uzyskała następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

97,00

3,00

100,00

 

 

 

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Usługi Transportowo – Sprzętowe Tadeusz Krawczyk ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 97%, czas reakcji 3%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 22 896,00brutto.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Ważną ofertę złożył następujący Wykonawca, która oferta uzyskała następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 97%, czas reakcji – 3 %):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Usługi Transportowo - Sprzętowe Tadeusz Krawczyk
ul. Kazimierza Wielkiego 4/39, 28-400 Pińczów

97,00

3,00

100,00

 

 

Cz. 4  zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca, którego oferta została odrzucona.Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1272
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2016-06-21 13:35:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2016-06-21 13:44:34

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip