Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Adres: Przemysłowa 3, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 041 357 61 29, fax. 041 357 61 29
E-mail: skobus@pzd.pinczow.pl, Strona www: www.pzd.pinczow.pl

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 11/2008 Remont drogi powiatowej nr 0168T Jadwinów - Imielno - Pińczów na odc. gr. miasta (Kopernia) - ul. Zachodnia w km 15+450 - 16+500 dł. odcinka 1050 mb.

Numer ID: 12, data publikacji przetargu: 2008-08-27 13:38:27Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2008-09-22 14:44:48)

Wynik postepowania:

                                                         

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 11/2008

 

Remont drogi powiatowej Nr 0168 T Jadwinów – Imielno - Pińczów  
na odc. gr. miasta (Kopernia) – ul. Zachodnia   w  km  15+ 450  -  16+500  dł. 1050

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
 „FART” Sp. z o.o.

 Ul. Ściegiennego 268a
 25 – 116 Kielce                       cena oferty – 259 661,14 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1       „DROGOMEX” Sp. z o.o.

                                Zakład w Dąbrowie Górniczej

 ul. Koksownicza 2; 42 – 530 Dąbrowa Górnicza

oferta otrzymała  80,98 pkt.

 

Oferta Nr 2       Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych

„TRAKT”  Sp. z o.o.

                        Górki Szczukowskie 1 k/Kielc; 26 – 065 Piekoszów

                        oferta otrzymała 95,61 pkt.

 

Oferta Nr 3       Kieleckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce

                        oferta otrzymała   86,79 pkt.

 

Oferta Nr 4       Przedsiębiorstwo Robót  
                        Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
                        ul. Racławicka 41B; 32 – 200 Miechów

                        oferta otrzymała 86,03  pkt.

      

Oferta Nr 5       „CEWAP” Sp. z o.o.

                        Celiny; 26 – 020 Chmielnik

                        oferta otrzymała 89,15 pkt.

 

Oferta Nr 6       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

                        „FART” Sp. z o.o.

                        ul. Ściegiennego 268a; 25 – 116 Kielce

                        oferta otrzymała 100 pkt.

 

Oferta  Nr  7     „CEZET”

                        Przedsiębiorstwo Robót

                        Drogowo – Mostowych

                        Zygmunt Cieśla

                        ul. 17 stycznia 32; 27 – 200 Starachowice

                        oferta otrzymała  95,27 pkt.

 

Oferta  Nr  8     Przedsiębiorstwo Drogowe
                        „WOJTRANS”

                        Henryk Wojda

                        ul. Głowackiego 50; 28 – 300 Jędrzejów

                        Wykonawca wykluczony

 

3.       Ponadto informujemy, iż z postępowania został wykluczony Wykonawca :    

            Przedsiębiorstwo Drogowe
            „WOJTRANS”

            Henryk Wojda

            ul. Głowackiego 50; 28 – 300 Jędrzejów
           

 

Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 2 , pkt. 4 ustawy Pz p

Uzasadnienie: Brak wniesienia wadium w obowiązującym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 06.10.2008r.

 

Umowa na roboty uzupełniające (220 mb) została podpisana z tym samym wykonawcą w dniu 08.10.2008 r.
Wartość robót uzupełniających - 39 568,87 brutto
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2915
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-08-27 13:38:27
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-08-27 13:44:21
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-08-27 14:16:12

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip