2022
2022
Załączone pliki:

plan_postepowan_zam_publicznych_2022_1
(2022_BZP 00044161_01_P.pdf - 39.788 KB) Data publikacji: 2022-05-11 13:34:02 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022_1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip