2021
Załączone pliki:

plan_zam_1
(2021_BZP 00002798_01_P.pdf - 37.911 KB) Data publikacji: 2021-01-26 15:39:09 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021_1

plan_zam_2021_2
(2021_BZP 00002798_02_P.pdf - 38.451 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:09:54 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_2

plan_zam_2021_3
(2021_BZP 00002798_03_P.pdf - 40.031 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:11:49 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_3

plan_zam_2021_4
(2021_BZP 00002798_04_P.pdf - 39.849 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:12:05 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_4

plan_zam_2021_5
(2021_BZP 00002798_05_P.pdf - 41.269 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:12:23 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_5

plan_zam_2021_6
(2021_BZP 00002798_06_P.pdf - 42.472 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:12:38 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_6

plan_zam_2021_7
(2021_BZP 00002798_07_P.pdf - 42.822 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:12:58 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_7

plan_zam_2021_8
(2021_BZP 00002798_08_P.pdf - 44.304 KB) Data publikacji: 2022-01-03 12:13:17 Redaktor: Sławomir Kobus

Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021_8

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip