2021

Załączone pliki:
plan_zam_1 (2021_BZP 00002798_01_P.pdf - 37.911 KB)
Data publikacji: 2021-01-26 15:39:09 Redaktor: Sławomir Kobus
Opis: Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021_1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów
tel. 041 357 61 29 fax. 041 357 61 29
www.pzd.pinczow.pl/bip